Vis bij Fukushima nog radioactief


Anderhalf jaar na het ongeluk met de kernreactor van Fukushima is de vis die voor de Japanse kust wordt gevangen nog net zo sterk radioactief als direct na het ongeluk. Na de explosie van de kerncentrale stelden de Japanse autoriteiten een vangstverbod in voor de zwaarst getroffen kuststroken. Die zijn verlengd. De zee absorbeerde het grootste gedeelte van de weggelekte straling, ongeveer 80 procent verdween in het water.

In de zee voor de prefectuur Fukushima heeft 40 procent van de vissen nog een stralingswaarde van 100 Becquerel per 100 gram. Vooral vissen die op of nabij de bodem leven, zijn sterk verontreinigd. Normaal zou de straling van de vissen moeten dalen, iedere dag scheidt een vis radioactieve deeltjes uit. Maar omdat de niveaus hoog blijven, zijn er schijnbaar nog steeds stralingsbronnen in zee waardoor ze ook nieuwe straling opnemen.

Volgens onderzoekers van Woods Hole Oceanographic Institution die de visstanden voor de kust in de gaten houden, stroomt er schijnbaar nog steeds radioactief water in zee. Ook is de zeebodem schijnbaar nog steeds zwaar verontreinigd. Beide bronnen zorgen dat vissen nog steeds niet voor consumptie geschikt zijn.

Het onderzoek naar de vissen staat in het laatste nummer van het vakblad Science.