Vier miljoen voor tieners met hartenzeer


Nieuw-Zeeland besteedt meer dan vier miljoen euro aan tieners met gebroken harten. De overheid in het land denkt dat daarmee psychische problemen later in het leven worden voorkomen. De campagne Love Better, die woensdag van start is gegaan, moet de komende drie jaar tieners helpen herstellen van een relatiebreuk en de psychische schade daarvan beperken.

‘De campagne wordt gedreven door de jeugd van Nieuw-Zeeland’ en wat de regering zegt dat zij als een van hun belangrijkste problemen heeft geïdentificeerd. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 1.200 jonge Nieuw-Zeelanders steun nodig hebben om het hoofd te bieden aan negatieve ervaringen met liefde, lust en pijn. Initiatiefnemer is het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Werkgelegenheid.

Voor dat geld komt er een campagne, onder de noemer own the feels. Daarnaast is er een speciale telefoonlijn die tieners kunnen bellen. De campagne maakt deel uit van een bredere nationale strategie van de overheid om gezinsgeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te bannen. De gedachte is dat het helpen van jongeren later in hun leven evenwichtigere volwassenen oplevert, die minder snel klappen uitdelen.