Verwilderde katten overleven op Schiermonnikoog


Een verwilderde kat in de Schierse duinen. Foto: Tjitse op de Hoek.

In het Nationale Park Schiermonnikoog struinen ongeveer vijftig verwilderde katten rond. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De verwilderde katten eten vooral veldmuizen, konijnen, hazen en vogels. De kattenpopulatie lijkt niet sterk toegenomen sinds de jacht begin jaren negentig is gestaakt.

Verwilderde katten leven onafhankelijk van de mens in het wild, waar ze zelf hun voedsel bij elkaar roven en jongen krijgen. Verwilderde katten worden vaak groter dan huiskatten en verschillen ook in hun gedrag; ze zijn schuwer en soms zelfs agressief. De verwilderde katten op Schiermonnikoog stammen af van de huiskatten uit het dorp, waar ze ooit ontsnapten of werden losgelaten.

Katten kunnen een behoorlijke aanslag plegen op de lokale fauna. Er zijn wereldwijd tientallen diersoorten uitgestorven door introductie van de kat. Dit gebeurde vooral op eilanden waar voorheen geen roofdier aanwezig was, zoals op Schiermonnikoog. De Universiteit Groningen plaatste op het eiland cameravallen – een techniek die normaal op exotische locaties wordt toegepast. Deze maakten foto’s van passerende dieren. Daarnaast werden 180 kattenkeutels uitgeplozen om erachter te komen wat de dieren eten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de katten veelal veldmuizen eten. De veldmuis is pas sinds 1996 op het eiland, meegekomen met een lading hooi van het vasteland. Ook blijken konijnen, hazen en vogels een groot deel van het dieet te vormen.