Vervuilende auto’s kun je ruiken


_89321054_system

Duitse wetenschappers hebben een goede manier gevonden om te onderzoeken welke auto’s op straat het meest vervuilend zijn.

Door het Volkswagen-schandaal is duidelijk geworden dat de huidige laboratorium-tests niet toereikend zijn om goed te onderzoeken hoeveel een voertuig daadwerkelijk uitstoot. Onderzoekers van de universiteit van Heidelberg zochten daarom naar een manier om meer betrouwbare data te verzamelen. Dat lukte door te ‘ruiken’ aan de uitlaat van auto’s en bussen.

Hun methode werkt met een klein meetapparaat op de achterbank van een auto. Dat apparaat zuigt aan de voorkant van de auto lucht naar binnen als ze vlak achter een voertuig rijden. Een camera registreert ondertussen het merk en type voertuig (motor, auto, vrachtwagen of bus) dat voor de meetauto rijdt. Het team is vooral geïnteresseerd in stikstofoxiden. Die worden geproduccerd in verbrandingsmotoren en kunnen een serieuze bedreiging voor de gezondheid vormen.

Twee jaar lang reden de wetenschappers in een aantal Duitse steden met hun auto achter voertuigen aan, wat soms opvallende resultaten opleverde. Ze zagen grote wisselingen in uitstoot. De nieuwste modellen auto’s bleken relatief het schoonst, maar dat was zeker niet altijd zo. Ze kwamen vaak voertuigen tegen die heel veel vervuilende gassen uitstoten, terwijl ze toch gebouwd zijn om te voldoen aan de laatste emissiestandaarden. En daarbij ging het niet eens alleen om Volkswagens.

De meest vervuilende voertagen waren bussen, vooral de wat oudere modellen. Eén van de bussen in Mainz die erg hoge concentraties stikstofdioxide uitstootte, was beplakt met reclame om mensen over te halen met de bus te reizen omdat het minder vervuilend is.

Het meest opvallende resultaat is echter, dat een vrij klein aantal voertuigen verantwoordelijk is voor een groot deel van de schadelijke uitstoot. In Mainz bevatten de rookwolken van 7,6 procent van de voertuigen meer dan duizend microgram per kubieke meter stikstofdioxide. Oudere auto’s verbieden in binnensteden zou minder effect hebben dan alleen de grote vervuilers aan te pakken. Als alleen die voertuigen van de weg zouden worden gehaald, zou dat de totale uitstoot verminderen met maar liefst 45 procent – een grote impact op de luchtkwaliteit dus, aldus een van de onderzoekers.