Verloren beschaving gevonden


Het kappen van het regenwoud in Brazilië is een slechte zaak. Maar soms komt er iets goeds van. Zoals het ontdekken van een verloren beschaving.

Het gigantische Amazone regenwoud is langzaam aan het verdwijnen. Steeds meer boeren trekken naar het bos, hakken de bomen om en nemen het gebied in gebruik. Daarbij stuiten ze soms op merkwaardige zaken. Een verloren beschaving bijvoorbeeld.

In het vakblad Antiquity staat deze maand een artikel over een merkwaardige ontdekking in Brazilië. Daar ontdekten boeren in 1999 muren en greppels midden in wat eens regenwoud was geweest. Archeologen legden nog een stuk bos bloot en kwamen tot de ontdekking dat er vroeger mensen moeten hebben geleefd op de plek waar de Amazone tot voor kort groeide. Deze locatie is de afgelopen tien jaar bestudeerd.

Een oppervlakte van enkele vierkante kilometers is bedekt met tientallen geometrische patronen. Die bestaan uit vierkante aarden wallen van een meter hoog, omringd door greppels van drie meter diep. Er is ook een cirkelvormig patroon en er lopen eeuwenoude wegen tussendoor.

Fazenda 2

Archeologen staan voor een raadsel. Om deze patronen te maken, is minstens een bevolking van 60.000 mensen nodig, zo becijferen ze. Een eerste onderzoek van de patronen toont aan dat ze tussen 200 en 1283 na Christus moeten zijn gemaakt. Er is niets bekend van een volk dat op dat moment diep in de jungle van Brazilië leefde dat in staat was zulke bouwwerken te maken.

Fazenda

Wie hebben deze patronen gemaakt? Niemand die het weet. De theorie is dat er een complexe samenleving bestond midden in de jungle die waarschijnlijk is uitgeroeid door ziektes die de eerste kolonisten meenamen in de zestiende eeuw. Het regenwoud sloot daarna de plek weer af met snelgroeiende bomen en struiken.