Verlies geliefde: denk om je hart


Stress is niet goed voor je hart, dat was al bekend. Maar ook als je geliefde overlijdt, moet je extra goed oppassen.

Foto: Michael Coghlan

In een Australisch onderzoek werden van 63 mensen die hun partner of ouder verloren in een ziekenhuis de bloeddruk en hartslag opgenomen op twee weken en zes maanden na hun verlies. Na twee weken van rouwen bleken de bloeddruk en hartslag plotselinge stijgingen en dalingen te vertonen. Na zes maanden was de hartslag tot rust gekomen, maar de bloeddruk bleek nog steeds onregelmatig.

Zulke variatie in bloeddruk kan een voorbode zijn van een beroerte of andere hart- en vaataandoeningen. De gemeten waarden in de studie waren weliswaar niet zo groot dat ze direct levensbedreigend waren, maar mensen met (al dan niet onbewuste) hartproblemen moeten wel degelijk oppassen volgens onderzoekleidster Anastasia Mihailidou.

Het onderzoekteam gaat binnenkort kijken hoe ze mensen aan hun bloeddruk kunnen behandelen tijdens hun rouwproces.

Follow Faqtman on Twitter