Verliefdheid slecht voor concentratie


Verliefde personen kunnen zich minder goed concentreren en voeren taken slechter uit. Dit concludeert de Universiteit Leiden. Drieƫnveertig proefpersonen die minder dan een halfjaar een relatie hadden, voerden taken uit waarbij ze zo snel mogelijk relevante van irrelevante informatie dienden te scheiden. Hoe verliefder zij waren, hoe minder goed ze zich konden afsluiten voor afleidende informatie tijdens de taak.

Om de verliefdheid van de proefpersonen aan te wakkeren, luisterden ze naar romantische muziek en fantaseerden ze over een romantische gebeurtenis. Tevens vulden de proefpersonen een vragenlijst in, waarmee de onderzoekers de intensiteit van verliefdheid vaststelden.

De universiteit benadrukt dat het onderzoek naar verliefdheid en afleiding nog maar in de kinderschoenen staat. De reden waarom verliefdheid samenhangt met concentratievermogen is bijvoorbeeld nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat verliefden al hun energie gebruiken om aan hun geliefde te denken, waardoor ze geen kracht meer over hebben om een saaie taak goed te doen. Het kan echter bijvoorbeeld ook dat het verband andersom is: dat mensen die zich minder goed kunnen concentreren, sterkere gevoelens van verliefdheid ervaren dan mensen die zich goed kunnen concentreren.

Het onderzoek staat in het tijdschrift Motivation and Emotion.