Verkeersongelukken kosten Nederland 600 miljoen per jaar


verkeersongeluk

Verkeersongevallen gaan een wereldwijde economische schade van ten minste 1,6 biljoen euro opleveren in de periode 2015-2030, volgens een nieuwe studie. Ongelukken kosten Nederland in diezelfde periode zo’n 9 miljard euro, 600 miljoen per jaar. Onderzoekers van de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen (ÖAW) berekenden met collega’s uit Duitsland en de VS de kosten voor 166 landen.

Het gaat daarbij om de kosten die direct zijn terug te voeren op het ongeluk. Niet alleen het voertuig dat kapot is, maar ook alle kosten van de file, verpleging, gemiste werkdagen, arbeidsongeschiktheid en zelfs begrafeniskosten. Het leed van een fors verkeersongeval is natuurlijk niet in cijfers uit te drukken.

Ongelukken in het verkeer nemen wereldwijd al een lange tijd ernstig toe. Alleen al in 2013 stierven 1,25 miljoen mensen wereldwijd als gevolg van verkeersongevallen. Ter vergelijking: dat is vijf keer meer dodelijke slachtoffers dan de tsunami in de Indische Oceaan van 2004. De wereldwijde schade door botsingen overtreft het jaarlijkse bruto nationaal product van Canada, de tiende grootste economie ter wereld.

Alle economische ellende in het verkeer treft vooral rijke landen erg hard. Daar zijn minder ongelukken, maar als iemand gewond raakt, dan gaat de meter veel harder lopen. Werknemers verdienen immers meer en de kosten voor verpleging en ziekte zijn veel hoger. Als iemand in een rijk land arbeidsongeschikt raakt, dan lopen de kosten al snel in de miljoenen over een mensenleven.

(The Lancet Global Health)