Vergiet is ‘religieuze hoed’


Een Oostenrijkse man mag met een vergiet op zijn rijbewijs staan. Hij is pastafarian en die doen dat nu eenmaal.

God is een vliegend monster, gemaakt van spaghetti. Met zijn tentakels van pasta heeft hij het hele universum geschapen en ons het leven gegeven. Dat is zo ongeveer de kern van het geloof pastafarianisme.

Deze vorm van godsdienst bestaat sinds 2005. Toen ergerde een Amerikaanse student zich aan het feit dat het Bijbelse scheppingsverhaal op Amerikaanse scholen vaak als even waardevol wordt gezien als de evolutietheorie. Als protest richtte hij het satirische pastafarianisme op en eiste hij dat het verhaal van het vliegende spaghettimonster naast de evolutietheorie en het scheppingsverhaal zou worden onderwezen. Zo wilde hij aantonen hoe belachelijk het is om godsdienst te onderwijzen.

Die missie mislukte. De afgelopen jaren is het pastafarianisme echter wereldwijd doorgebroken. In Oostenrijk wilde een man met een vergiet op zijn hoofd op de foto voor zijn nieuwe rijbewijs. Dit huishoudelijke hulpmiddel is de ‘ceremoniële religieuze hoofdbedekking’ van de pastafarians.

Dat werd geweigerd, waarop de man naar de rechter stapte. Als moslimvrouwen met een hoofddoek op de foto mogen, dan hij ook met een vergiet, was zijn redenering.

De rechter gaat daarin mee, dus staat Niko Alm nu met een vergiet op zijn hoofd op de foto op zijn rijbewijs. De facto erkent Oostenrijk pastafarianisme daarmee als religie. Spanje is het volgende doel van het ‘geloof’, daar is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een officiële aanvraag ingediend om te worden erkend als religieuze stroming, compleet met subsidie.

Follow Faqtman on Twitter