Vergeten jeugdherinneringen


Waarom kunnen we ons niet herinneren wat we deden voordat we een jaar of drie oud waren?

Omdat we voor die tijd geen herinneringen konden opslaan? Nee. We hebben die herinneringen wel degelijk gehad, maar we zijn ze vergeten. Vierjarigen kunnen namelijk nog wél vertellen wat ze op tweejarige leeftijd meemaakten, blijkt uit Canadees onderzoek.

Sommigen weten zelfs nog wat ze deden toen ze anderhalf waren. Bijna alle herinneringen worden bevestigd door de ouders.

Maar als je diezelfde kinderen twee jaar later opnieuw naar hun vroege jeugd vraagt, komen de meeste met veel recentere gebeurtenissen op de proppen. De oudste herinneringen blijken verdwenen. Sterker nog, als de onderzoekers de eerdere herinnering aan de kinderen voorlegden, ontkennen die het dat ooit gebeurd is!

Waarom weet je niets meer van je babytijd? Foto: o5com Flickr.com

Wetenschappers proberen al tientallen jaren te achterhalen waarom onze vroegste herinneringen ergens in onze jeugd verloren gaan. Sommige denken dat het heeft te maken met onze taalvaardigheden. Die gebruiken we ook bij het vastleggen en terughalen van herinneringen. Bij kleine kinderen zijn de taalvaardigheden nog niet volledig ontwikkeld.

Dat maakt het moeilijker om herinneringen voor de langere termijn op te slaan. Anderen denken dat kleine kinderen alleen fragmenten van gebeurtenissen kunnen onthouden. Ze kunnen die fragmenten niet in een groter geheel plaatsen, omdat ze nog geen goed onderscheid kunnen maken tussen zichzelf en de rest van de wereld.

Wil je dat je eigen kinderen later méér van hun vroege jeugd weten dan jij nu? Praat met ze. Hoe meer aandacht ouders besteden aan de verhalen van hun kind, des te beter het kind zijn geheugen ontwikkelt. Kinderen die veel praten herinneren zich niet alleen méér van vroeger, hun herinneringen gaan ook verder terug. Bovendien ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, zeggen de onderzoekers. Lekker kletsen dus met die peuters.

Follow Faqtman on Twitter