Vergelijk van vier landen: ongevaccineerden sterven veel vaker


Ook in Nederlandse ziekenhuizen liggen mensen met Corona die wel zijn gevaccineerd. Hebben de ongevaccineerden dan ongelijk en maakt het allemaal niet uit? Nee, toont een nieuwe studie aan. Wie niet dood wil gaan, kan maar beter een prik halen. De kans om te sterven is voor ongevaccineerden veel hoger dan voor mensen die zijn beschermd.

De studie door de universiteit van Oxford en OurWorldinData keek naar vier landen, Chili, de Verenigde Staten, Engeland en Zwitserland. Voor alle data die ze kregen van de gezondheidsdiensten in die staten corrigeerden ze voor onderrapportage en vaccinatiegraad.

De conclusie? Wereldwijd zijn 18 miljoen mensen gestorven aan Corona.

In alle landen is de kans om te sterven aan Corona voor ongevaccineerden veel hoger. Zwitserland spant de kroon, waar de kans acht keer zo groot is om zonder bescherming aan het virus te bezwijken. In Chili, waar de vaccinatiegraad hoog is, ligt de kans maar 50 procent hoger. Waarschijnlijk omdat de ongevaccineerden daar meeliften op de grote aantallen gezette prikken.

In alle landen die zijn onderzocht behalve Zwitserland, daalt overigens het aantal sterfgevallen door Corona. Zowel onder gevaccineerden als ongevaccineerden. Dat komt omdat er steeds betere behandelmethodes beschikbaar zijn voor de ziekte.