Veelwijverij zonder alcohol


Onderzoekers uit Leuven hebben een link ontdekt tussen veelwijverij en het niet drinken van alcohol.

Wie in Maleisië drie, vier of meer vrouwen heeft, kan daar gewoon voor uitkomen. Net als in veel moslimlanden, is het heel normaal om aan veelwijverij te doen. Niet alleen voor rijke mannen, maar ook voor arbeiders. En uiteraard drink je als goede moslim geen druppel alcohol.

Zou er een verband tussen die twee zaken bestaan? Dat vroegen twee onderzoekers van de universiteit van Leuven (België) zich af. Ze onderzochten culturen waarin polygamie is toegestaan en kwamen tot de conclusie dat alcohol daar in alle gevallen verboden is.

Zo hebben de mormonen in de VS en Canada, moslims rond de wereld en stammen in Afrika zowel polygamie en een verbod op alcohol. Maar ook historisch gaat de regel op, Culturen waar polygamie is afgeschaft, begonnen te drinken, zo staat in de geschiedenisboeken beschreven. Vooral de Grieken en de Romeinen zorgden voor een simultane verspreiding van monogamie en wijnmakerij.

Trivia:
In Nederland is polygamie toegestaan onder een samenlevingscontract. Volgens voormalig minister Donner kan het een ‘nuttige, ordenende functie […] hebben’.