Veel overheid maakt gelukkig?


Landen met een grote overheid hebben vaak een gelukkige bevolking. Heeft het een met het ander te maken?

Het huidige kabinet wil de overheid laten krimpen. We hebben veel te veel ambtenaren en de begroting loopt de spuigaten uit. Snoeien dus. Maar is dat wel verstandig?

Economen van de University of Southern California in de Verenigde Staten hebben de rankings van geluksgevoel en bijdragen van de bevolking aan de overheid naast elkaar gelegd. Wat blijkt? De gelukkigste landen besteden veel van het geld dat burgers verdienen aan het in stand houden van een groot ambtenarenapparaat. Landen met kleinere overheden zijn minder gelukkig. Vooral arme mensen zijn gelukkiger bij veel ambtenaren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Foto: Wovox.

Het is verleidelijk om het één met het ander te verbinden, maar de onderzoekers waarschuwen dat het te makkelijk is om een causaal verband te zien. De neiging om veel ambtenaren aan te nemen kan ook een gevolg zijn van een groot geluksgevoel.

Nederland staat in het onderzoek op de zesde plaats wat betreft geluksgevoel. We zijn tweede op de lijst van grote overheden. Van iedere euro die in dit land wordt verdiend, gaat 20 cent naar de overheid. Alleen Zweden heeft een nog duurder ambtenarenapparaat. Zwitserland, waar nog geen 9 procent van de verdiensten opgaat aan de overheid, streeft Nederland voorbij en staat op de tweede plaats.

Het onderzoek is na te lezen in het huidige nummer van The journal of Politics and Policy.

Follow Faqtman on Twitter