Veel minder vis dan gedacht


In oceanen van de wereld leven tussen de 700.000 en een miljoen soorten dieren, is de uitkomst van een grondige nieuwe analyse. Zo’n 30 tot 60 procent daarvan is nog niet ontdekt; die dieren moeten nog worden benoemd en beschreven. Deze nieuwe getallen zijn veel lager dan eerdere schattingen, die uitgingen van 10 miljoen of meer mariene soorten. Daarbij werd overschat hoeveel dieren er in de diepzee leven.

Een koraalduivel, een van de mooiste vissen in de zee. Foto: Jens Petersen.

De nieuwe schatting is gemaakt door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO in Oostende, België. Deze organisatie wil uiteindelijk ieder schepsel in de zee beschrijven. Alleen dan kunnen effectieve pogingen worden gedaan om de zee te beschermen tegen vervuiling en overbevissing.

Dat beschrijven gaat momenteel met een tempo van tweeduizend nieuwe mariene soorten elk jaar. Daarmee duurt het nog decennia voor alle wezens in de zee bekend zijn. Ook het aantal bekende zeedieren is naar beneden bijgesteld tot ongeveer 226.000; eerder was dat 400.000. Dat komt omdat veel zeedieren dubbel waren geteld; sommige soorten hadden wel drie verschillende wetenschappelijk namen.

Bron.

Follow Faqtman on Twitter