Veel meer UFO’s gezien in Canada


ufo

Het aantal meldingen van UFO’s in Canada is het afgelopen jaar flink toegenomen. Het is zelfs het hoogste aantal in de afgelopen dertig jaar.

In 2015 zijn er 1.276 ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen gezien, elke dag dus drie of vier keer. Alleen in 2012 werden meer UFO’s gemeld, namelijk 1.981. De aanleiding daarvoor was waarschijnlijk de voorspellingen dat de wereld toen ten einde zou komen, gebaseerd op een Maya-kalender.

Hoe het kan dat er afgelopen jaar zoveel meldingen binnenkwamen, is op zichzelf een beetje een raadsel, aldus een van de opstellers van het rapport.Een van de verklaringen die ze noemen, is een mogelijke toenamen van militaire testvluchten en andere objecten in de lucht, of het toegenomen gemak waarmee mensen online waarnemingen kunnen melden. Het rapport speculeert zelfs dat de economie er iets mee te maken heeft: doordat meer mensen werkeloos thuis zitten, hebben ze meer tijd om omhoog te kijken én misschien ook meer zin om naar boven te kijken voor morele bijstand.

Het aantal onverklaarbare waarnemingen dat echt niet verklaard kon worden, ligt in het rapport op 12 procent. Meestal gaat het toch om lampjes op hoogwerkers of rondvliegende drones. Maar slechts één of twee procent van het aantal meldingen kan niet verklaard worden terwijl er wel veel informatie beschikbaar is van verschillende bronnen.