Vee vreet ruimte


We hebben steeds minder ruimte nodig om ons te voeden. Maar op de ruimte die we gebruiken, staat steeds vaker vee.

De bio-industrie heeft de wereld in zijn greep. We verbouwen steeds meer gewassen op minder ruimte en kunnen meer vee kwijt op een vierkante meter. Zo is de groeiende wereldbevolking zeker van een gevulde maag. Er zitten alleen wel grenzen aan die groei, berekende de Alpen- Adria- Universität in Klagenfurt (Oostenrijk).

Tussen 1961 en 2007 is de inname van voedsel wereldwijd gestegen. Eerst at de gemiddelde wereldbewoner 2.250 calorieën per dag, nu rond de 2.750 calorieën. In het westen en andere rijke gebieden eten we nog veel meer, het gemiddelde wordt door Afrika omlaag gehaald.

Om dat voedsel te verbouwen hebben we 1700 vierkante meter per persoon nodig, een stuk minder dan de 2650 vierkante meter in 1961. Die teruggang wordt nog opmerkelijker als je weet dat in 1961 35 procent van de grond werd gebruikt voor veeteelt, tegen 38 procent in 2007. De oppervlakte voor granen ging omlaag van 40 naar 31 procent.

Wereldwijd steeg het oppervlakte dat voor voedsel wordt gebruikt van 840 miljoen hectare naar 1,1 miljard hectare. Die toename is vrijwel uitsluitend voor veeteelt en olieproducerende gewassen. De vleesconsumptie neemt wereldwijd nog steeds toe, dus zullen we nog meer land moeten gebruiken voor landbouw.

Het Oostenrijkse onderzoek staat in het vakblad PNAS.

Follow Faqtman on Twitter