Vaste bedtijd vermindert gedragsproblemen


In ouderwetse opvoedboekjes heet het dat ouders moeten zorgen voor ‘rust, reinheid en regelmaat’. Wat blijkt? Die boekjes hadden gelijk. Een grote mate van regelmaat bij het naar bed brengen van kinderen zorgt dat zij minder gedragsproblemen ontwikkelen.

In een groot onderzoek van University College Londen (GB) werden 10.000 kinderen van 3, 5 en 7 jaar oud gevolgd. Hun leerkrachten op school werd gevraagd naar het gedrag van de kinderen. Daaruit bleek een duidelijke correlatie tussen een onregelmatige bedtijd en problemen als hyperactiviteit, gedragsproblemen, ruzie met klasgenoten en emotionele instabiliteit.

Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het vakblad Pediatrics, heeft een gebrek aan regelmaat bij het naar bed gaan bij kinderen dezelfde uitwerking als een flinke dosis jetlag. Het waak-slaapritme wordt verstoord en er kan zelfs vertraging optreden bij de ontwikkeling van de hersens. Het meest onmiddellijke probleem is een gebrek aan impulscontrole.

De problemen van kinderen met een onregelmatige bedtijd werden in de loop der jaren alleen maar erger. Kinderen die op een meer regelmatig regime werden gezet qua slapen gaan, zagen hun gedragsproblemen juist verdwijnen. De meest onregelmatige bedtijden werden geconstateerd bij kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen, een factor waarvoor de onderzoekers corrigeerden.