Varkens doen archeologische vondst


varkens

Op het kleine Schotse eiland Islay is recent een opmerkelijke archeologische vondst gedaan. Door varkens. Terwijl ze aan het wroeten waren om iets eetbaars te vinden, zijn ze op een nederzetting van jagers-verzamelaars gestoten. De boer van wie de varkens waren, waarschuwde de universiteit. Toevallig waren een paar kilometer verderop al archeologen aan het werk. Die namen een kijkje en wisten te bevestigen dat het om een bijzondere vondst gaat.

De speer- en pijlpunten die de varkens omhoog hadden geduwd zijn 12.000 jaar oud, ontdekten de archeologen. Daarmee zijn ze 3000 jaar ouder dan andere voorwerpen die in de omgeving zijn gevonden. Dat betekent dat het gebied al tijdens het laatste deel van de ijstijd werd bewoond. Zo hebben de varkens de geschiedenis herschreven.