Vakantiegeld gaat op aan kunstgebit


vakantie

Uit het onderzoek van de Vakantiegeld Monitor, gehouden onder 4073 respondenten, is gebleken dat vakantiegeld vaak aan opvallende doeleinden wordt uitgegeven. Het grootste deel van de respondenten (77 procent) gebruikt het vakantiegeld daadwerkelijk voor het betalen van zijn of haar vakantie. Maar er zijn ook andere bestemmingen voor het geld.

Door ouderen wordt het geld vaker gebruikt voor medische ingrepen die de verzekering niet dekt, zoals een nieuw kunstgebit. Anderen geven vakantiegeld uit aan de verzorging van dieren. Het opvallendste antwoord dat uit het onderzoek naar voren kwam was: ‘Ik besteed mijn vakantiegeld aan het uitkopen van een ex-man/vrouw’.

Jongvolwassenen sparen hun vakantiegeld vaker dan ouderen. In de leeftijdscategorie tot 35 jaar spaart bijna 20 procent zijn vakantiegeld. Onder oudere respondenten (55+) spaart niet meer dan 6 procent het vakantiegeld. Jongeren kiezen ook vaker voor een vakantie buiten Europa. Toch gebruiken ze daar bij voorkeur hun vakantiegeld niet voor.