Vaders leven langer


Vaders met twee of meer kinderen leven aanzienlijk langer dan kinderloze mannen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Mannen zonder kinderen roken en drinken meer, hebben minder vaak een partner en ze zijn gemiddeld lager opgeleid dan vaders met twee of meer kinderen.

Die drie factoren zijn erg belangrijk voor de levensverwachting van mannen. Hoe hoger de opleiding van een persoon, hoe ouder hij of zij gemiddeld wordt.

Alleenstaande mannen liggen hier sneller.
Slimme mannen zijn bijvoorbeeld beter in het inschatten van risico’s (kan ik die auto nog inhalen?) dan mannen die minder goed ontwikkelde hersenen hebben.

Het hebben van een vrouw betekent voor een man vaak een grote sprong in zijn levensverwachting. Alleenstaande mannen zorgen over het algemeen minder goed voor zichzelf dan kerels met een relatie. Gescheiden mannen hebben de laagste levensverwachting.

Vaders van één kind wijken af van vaders met meerdere kinderen met betrekking tot hun lagere opleidingsniveau en lagere sociaal-economische status. Vaders van één kind verschillen in sterftekansen niet van kinderloze mannen. Verder onderzoek is nodig om uit te vinden waarom bij vaders met één kind de lange-termijn gezondheidsvoordelen ontbreken waarvan vaders met meerdere kinderen wel profiteren.

Het onderzoek staat in het maartnummer van The European Journal of Public Health.

Follow Faqtman on Twitter