Vaderlijke steun stuurt dochters’ mannenkeus


Massa´s psychologische onderzoeken zijn er uitgevoerd naar de partnervoorkeuren van mannen en vrouwen. Geen wonder, voor een fenomeen dat haast iedereen interesseert. Bekend is dat bij vogels kuikens ´ingeprent´ raken op uiterlijke kenmerken van de ouders. Die informatie gebruiken ze later om een partner te kiezen die, afhankelijk van de sekse, lijkt op de mannelijke of vrouwelijke ouder.

Mannen en vrouwen blijken ook keer op keer te kiezen voor liefdespartners waarvan de gezichtskenmerken significante gelijkenis tonen met die van de ouder van de tegenoverliggende sekse. Door inprenting als baby op de gezichten van de ouders: meisjes de vader, jongens de moeder – tenminste, zo leek het.

Bruidegom, bruid en haar vader.

Toch leerden experimenten met menselijke proefpersonen dat blootstelling aan gezichten weliswaar de voorkeur voor gezichten van dezelfde sekse met soortgelijke kenmerken verhoogde, zoals de theorie voorspelde, maar niet voor die van de andere sekse.

Psychologen van de Schotse Universiteit van Aberdeen onderzochten deze menselijke voorkeurs-impasse, door studentes te laten kijken naar door een computer gegenereerde ´gemiddelde´ mannen- en vrouwengezichten. Het gepresenteerde gezicht werd vervolgens digitaal veranderd om meer op het eigen gezicht van de proefpersoon te lijken – op basis van een foto – of juist minder, en de voorkeur ervoor gemeten.

De resultaten werden vergeleken met die uit een eerder afgenomen enquête naar de emotionele steun die de jonge vrouwen als kind van hun vader en moeder kregen. De voorkeur voor een ´zelfgelijkend´ mannengezicht – en dus, door de verwantschap, een die leek op die van de vader – nam toe bij meer emotionele steun van de vader. Tussen steun van de moeder en gezichtsvoorkeuren was geen verband.

Volgens de onderzoekers vormt de vaderlijke steun de ontbrekende schakel in de vorming van dochterliefs´ mannenvoorkeur. Rest natuurlijk de vraag of invoelende vaders zich gespiegeld willen zien in hun schoonzoon.

Bron: Evolution and Human Behavior. Foto: Dreamstime