Uitgestorven of toch niet?


tasmaanse-tijger

Wat is de bruine vlek op deze foto? Sommige mensen in Australië zijn overtuigd dat het gaat om een Thylacine of Tasmaanse Tijger. Die zijn sinds de jaren dertig uitgestorven, maar niet iedereen wil dat geloven. Er bestaat in Australië zelfs een heuse werkgroep die wil bewijzen dat het dier nog gewoon in het wild voorkomt en zelfs in door mensen bewoonde gebieden rond struint, op zoek naar voedsel. Deze foto is genomen in het stedelijke gebied rond Adelaide Hills, zuidelijk Australië.

Maar biologen zijn daar niet zo zeker van. De opname, die uit een video van een paar seconden komt, is te onduidelijk om definitief vast te stellen om welk dier het gaat. Waarschijnlijk is het een vos zo hebben ze in de Australische media gezegd, mogelijk met schurft, te zien aan de vlekken in de vacht. Ooggetuigen weten echter te melden dat het beslist geen vos was, maar een dier dat ze niet eerder hebben gezien.

Het uitsterven van de Thylacine is voor veel Australiërs symbolisch voor de slordige manier waarop met het milieu van het land is omgesprongen door immigranten. Het merkwaardige dier is typisch voor de natuur Down Under, het lijkt op geen enkel wezen in de rest van de wereld. Het had tijgerstrepen op zijn kont, maar het was een buideldier, familie van de kangoeroe.

Het begin van het einde was de aankomst van blanken in Australië. Die aten Thylacines, maar ze namen ook honden mee, die op de dieren joegen. Eind negentiende eeuw was het dier in het wild uitgestorven, in de jaren dertig overleed het laatste exemplaar in gevangenschap.

Toch zijn sinds die tijd steeds weer meldingen van mensen die zeggen een Tasmaanse Tijger te hebben gezien. De Thylacine Werkgroep zegt nog vier video’s in bezit te hebben waarop het dier te zien is. Die willen ze de komende tijd openbaar maken, zodat alle twijfel weg kan worden genomen dat enkele exemplaren toch hebben overleefd.