Typhoid Mary, de super spreader van een eeuw terug


Typhoid Mary

Een kwart tot de helft van alle besmettingen met het Corona virus betreft mensen die zelf geen klachten hebben. Ook deze mensen zijn echter besmettelijk voor anderen. Hoe dodelijk ze kunnen zijn, bewijst het verhaal van Typhoid Mary, een eeuw geleden.

Begin vorige eeuw werkte Mary Mallon in New York als kok bij rijke families. Veel van haar werkgevers werden doodziek, sommigen stierven. Tyfus. Een medisch onderzoeker, ingehuurd door een van de getroffen families, ontdekte dat deze Mallon de link tussen alle uitbraken was. Zelf ontkende ze en Mary weigerde medewerking aan een medische onderzoek. Ze was toch niet ziek?

We weten nu dat zij een a-symptomatische tyfuslijder was. Met haar roekeloze koppigheid verdiende ze de bijnaam Typhoid Mary in de populaire pers.

De autoriteiten konden niets beters bedenken dan haar twee jaar in quarantaine te zetten en Mary pas vrij te laten toen ze beloofde niet meer als kok te werken en meer hygiëne te betrachten. Toch ging de Ierse weer aan het werk als kok – later zelfs onder een valse naam in het Sloane Hospital for Women. Tot ook daar mensen ziek werden en stierven.

Toen vonden de autoriteiten en de publieke opinie het welletjes. Mary werd weer opgepakt en ze sleet de rest van haar leven in isolatie in het Riverside Hospital op North Brother Island bij New York. Na haar dood bleek bij autopsie dat haar galblaas levende buiktyfusbacillen bevatte.

Haar verhaal is een herinnering dat zogeheten a-symptomatische dragers soms wel degelijk andere mensen ziek kunnen maken. Ook bij Corona. Vandaar de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter, handen wassen en de andere maatregelen om virusdragers en gezonde mensen bij elkaar vandaan te houden. Zelfs al zijn er geen symptomen.

Hoeveel mensen zijn besmet met Corona (met of zonder klachten) en dus besmettelijk zijn, is niet bekend. Net als we niet weten hoeveel mensen precies ziek zijn of er aan zijn overleden. Daarvoor wordt er te weinig getest. Veel slachtoffers zitten niet in de dagelijkse statistieken van de RIVM en GGD. Zou er ergens een Typhoid Mary rondlopen?