Typecursus nergens voor nodig


typcursus

Goed nieuws voor mensen die met onhandige vingers moeizaam op het toetsenbord rammen: je kunt met twee vingers net zo snel typen als met tien. Fins onderzoek toont aan dat ervaren typisten die nooit een cursus hebben gevolgd, net zo snel zijn als officiële tien-vinger blindtypers.

Met hogesnelheidscamera’s werden mensen gevolgd die een tekstje moeten tikken. Het bleek dat ervaren, maar niet opgeleide typisten meest een zesvingersysteem gebruiken, bestaande uit duim, wijsvinger en middelvinger. Daarmee kan een grote snelheid worden bereikt.

Zowel tien- als zesvingerige typisten gebruiken hun dominante hand – meestal rechts – meer dan de andere. Die hand bestrijkt een groter deel van het toetsenbord en verdringt de andere hand soms.

Volgens de onderzoekers is het tienvingersysteem ontwikkeld in de tijd van de typemachine, waar kracht nodig was om de toetsen in te drukken en is het niet meer van deze tijd.