Werk beïnvloedt persoonlijkheid


Ambtenaren zijn traag en weinig flexibel. En zo zijn er nog meer van zulke vooroordelen over de persoonlijkheden die horen bij bepaalde beroepen. Vaak lijken de stereotypen ook wel te kloppen.

Mogelijk kiezen mensen voor werk dat bij hun persoonlijkheid past. Maar er is nog een tweede mogelijkheid: werk zou ook je persoonlijkheid kunnen veranderen. Vooral in het tweede geval zouden persoonlijksheidstesten (bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures) daar rekening mee kunnen houden. Dat laatste zeggen althans gedragsonderzoekers aan de universiteit van Rennes in Frankrijk op grond van een studie bij paarden.

Werkpaard: nauw blikveld

Op een paardentrainingcentrum werden ruim honderd paarden van twee rassen aan gedragstesten onderworpen. De dieren hadden als ´beroep´ springpaard, voltige- (acrobatische oefeningen) paard, dressuurpaard, hogeschool-dressuurpaard, rijschoolpaard en showpaard bij evenementen. Alle paarden hadden minimaal een jaar ervaring, kregen hetzelfde voer en een gelijke behandeling.

Emotioneel

De dieren werden in een paardenbak geobserveerd om het effect van afzondering van soortgenoten te meten. Ook de reacties op een vreemd object werden genoteerd. Aan de hand van gedragingen als krabben met de voorpoten , briesen en hinniken werd de ´emotionaliteit´ bepaald. Daarnaast werd gemeten hoe lang het duurde voordat de paarden, geleid door een verzorger, een ´brug´ opgingen.

De gedragstesten leverden duidelijke verschillen tussen paarden met verschillende typen werk. Springpaarden waren het minst en hoge-school dressuurpaarden het meest emotioneel. Showpaarden en rijschoolpaarden deden er het langst over de brug over te steken. Voltigepaarden waren daarin het snelst.
Omdat geen van de paarden speciaal was gefokt voor het werk dat ze deden, luidde de conclusie dat het werk de persoonlijkheden van de paarden had veranderd.

Blijft de vraag of de resultaten van de Franse paardenonderzoekers ook van toepassing zijn op de mens. Zo ja, dan is dat weinig hoopgevend voor mensen met ontzettend saaie beroepen – weer wel voor die met fijn werk.

Bron: Hausberger e.a.

Beeld: Dreamstime

Follow Faqtman on Twitter