Twijfel aan studie naar kankerverwekkende mais


Foto: Pratheepps.

Het was twee weken geleden eventjes nieuws: een Franse studie toonde aan dat ratten die van genetisch gemanipuleerde mais hadden gegeten, eerder stierven aan kanker. Er zijn echter twijfels gerezen of de Franse studie wel op wetenschappelijk verantwoorde wijze is gedaan.

Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) had kritiek op de manier waarop de studie was vormgegeven. Zo zou er geen goede controlegroep van ratten zijn die andere mais at. De European Food and Safety Authority (Efsa) twijfelde ook heftig aan het experiment en vroeg de Fransen om hun onderzoeksdata.

De Fransen weigeren die te geven.

De reden die ze daar voor geven is dat de Efsa bij de toelating van de genetisch gemanipuleerde mais ook proeven heeft gedaan met ratten. De EU-instelling zou die gegevens ook geheim houden. Als de Europeanen hun cijfers niet geven, willen de Fransen dat ook niet.

De Efsa heeft nu aangegeven dat hun cijfers van de toelatingstest wel degelijk openbaar zijn en dat verschillende onderzoekers er al gebruik van hebben gemaakt. Je moet alleen wel een officiële aanvraag doen en die duurt – het blijft een bureaucratie – enige tijd om goedgekeurd te worden. De Fransen blijven weigeren.

De Franse onderzoeksleider Séralini blijkt bovendien een soort kruistocht tegen genetisch gemanipuleerde gewassen te voeren. Al eerder publiceerde hij onderzoek over de negatieve gevolgen van genetische manipulatie van mais waar door fabrikant Monsanto heftig tegen werd geprotesteerd omdat de studie niet zou kloppen. Ook toen kwam Efsa tot de conclusie dat er niets met de mais aan de hand was.