Tweetaligheid maakt niet slimmer


Het was even slikken voor de onderzoekers van de Schotse Abertay University. Terwijl ze een groot experiment hadden opgezet om te bewijzen dat tweetaligheid slimmer maakt en vooral wilde ontdekken op welke vlakken mensen er profijt bij hebben, ontdekten ze dat het eigenlijk niet zoveel uit maakt.

Vorig jaar claimden wetenschappers dat mensen die twee talen vloeiend spreken een beter geheugen hebben en beter zijn in het oplossen van problemen dan mensen die slechts een taal machtig zijn. Mooi nieuws met een goede onderbouwing dat er om vroeg om verder uitgezocht te worden.

Dialecten

De Schotse wetenschappers hadden een experiment opgezet waarbij ze wilden onderzoeken of niet alleen tweetaligen, maar ook mensen die twee verschillende dialecten spraken profijt hadden van hun talenknobbel. Dus ze lieten mensen die een dialect spraken en mensen die twee dialecten spraken een aantal opdrachten uitvoeren en ontdekten geen meetbaar effect.

Omdat ze nogal verbaasd waren over de uitkomst van het onderzoek lieten ze het experiment daarna door proefpersonen die wel en niet tweetalig waren doen. En om zeker te zijn dat het niet aan de Schotten lag, vroegen ze ook wat mensen die Aziatische talen machtig waren om mee te doen.

Geen bewijs

Vera Kempe, taalpsychologe aan de universiteit vertelt: ‘We waren geschokt door de resultaten. Toen we het onderzoek startten waren wij – net als iedereen – overtuigd van het feit dat tweetaligheid zo z’n voordelen had. Maar toen we onze analyse uitvoerden bleek dit niet te bewijzen.

De onderzoekers waren verbaasd omdat ze de onderzoeksopzet van de eerdere studies waar wel resultaten uit waren gekomen tot op de letter hadden gevolgd. Ze begonnen te Googlen en ontdekten dat er meer onderzoeken waren gedaan die niet de verwachte resultaten hadden opgeleverd. Kempe verklaart: ‘Het is natuurlijk niet echt leuk om te publiceren dat je een onderzoek hebt gedaan, maar dat het niets opgeleverd heeft. Dat is geen goed verhaal, daarom hoor je vaak alleen van de wetenschappers die daadwerkelijk iets ontdekt hebben en het nieuws halen en niet van de anderen die het verhaal niet kunnen bevestigen.’