Tweeling kan twee vaders hebben


Een tweeling kan verschillende vaders hebben, is bij een rechtszaak door juristen en wetenschappers vastgesteld. Een moeder van een tweeling in de Amerikaanse staat New Jersey had een man voor de rechter gedaagd om hem te verplichten alimentatie te betalen voor haar twee zonen, die hij zou hebben verwekt. Uit een DNA-test kwam naar voren dat één van de jongetjes inderdaad uit zijn zaad was ontsproten.

Zoon nummer twee, geboren binnen minuten van één, had echter een andere genetische blauwdruk. Dat is zeer zeldzaam. Heteropaternale superfecundatie heet dat in medische termen. Het betekent dat moeder binnen dagen nadat ze is bevrucht door vader één, ook seks heeft gehad met vader twee. Beide hebben een verschillend eitje bevrucht.

Hoe vaak dat voorkomt, is onbekend. Het is in ieder geval zo weinig, dat het fenomeen niet goed te bestuderen is. Zeker is wel dat deze moeder later veel heeft uit te leggen aan haar zonen. En dat vader één maar de helft aan alimentatie hoeft te betalen.