Tweede Wereldoorlog nog dodelijker


De Tweede Wereldoorlog heeft in Nederland officieel 198.800 dodelijke slachtoffers veroorzaakt. Maar het werkelijke aantal zou wel eens veel hoger kunnen liggen. Een nieuwe studie naar de indirecte gevolgen van de oorlog toont aan dat er nog jaren daarna mensen dood gingen door hun ervaringen tussen 1940 en 1945.

Mensen die de oorlog overleefden hadden een 3 procent grotere kans op diabetes en een 6 procent grotere kans op een depressie en andere psychische problemen. Ook trouwden mensen die de oorlog hadden overleefd minder en later en ze waren minder tevreden met hun leven dan generaties die daarna kwamen.

Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van München (Duitsland) na interviews met 20.000 mensen van 50 jaar en ouder uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Ze ondervroegen al deze Europeanen uitgebreid over hun ervaringen tijdens de oorlog, maar ook over de tijd daarna.

Opmerkelijk is dat er geen grote verschillen zitten tussen mensen die betrokken waren bij grote gevechten of bombardementen en burgers die in iets rustigere gebieden woonden. Alleen depressie heeft een directe link met de grote slagen uit de oorlog. Zeker is dat na de oorlog duizenden mensen zijn gestorven door diabetes en zelfmoord die anders waren blijven leven.

Een ander effect van de oorlog is dat de bevolkingsopbouw veranderde. Na een heftige strijd worden altijd veel jongens geboren; honger zorgt juist dat er meer meisjes komen. Beide kwamen op verschillende plekken tijdens de oorlog veel voor. Zo kan de oorlog tot in de huidige tijd doorwerken.

Het onderzoek staat in het maartnummer van het vakblad Review of Economics and Statistics.