Turkije gebruikt archeologie als wapen


Efeze
Ruïnes van Efeze

Voor de tweede keer is een grote archeologische opgraving in Turkije stilgelegd. Het gaat om werk in de antieke steden Efeze (foto) en Limyra. Daar zouden Oostenrijkse archeologen nu aan de slag gaan. Hun licentie is niet ingetrokken, maar de archeologen die er aan het werk zouden zijn, krijgen geen werkvergunning. In de praktijk betekent dat een einde aan de opgraving.

Vorig jaar werden ook al archeologen uit Europa verhinderd om aan het werk te gaan. Europese universiteiten hebben geen uitleg gekregen waarom ze niet mogen graven, maar het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met de kritische houding van sommige staten ten opzichte van de Turkse leider Erdogan. Vooral met Duitsland, Oostenrijk en Nederland is er een fikse politieke ruzie geweest. Daarvan plukken Weense archeologen nu de zure vruchten.

Het is bijzonder wrang voor een handvol studenten dat op de opgravingen zou afstuderen. Ze moeten nu wachten of een ander project kiezen. Dat betekent dat ze zich weer helemaal opnieuw moeten voorbereiden. Verschillende studenten zijn daardoor een jaar kwijt, heeft het Österreichisches Archäologisches Institut laten weten op de zender ORF.

Maar het meest is het nadelig voor Turkse archeologen. Die ontbreekt het aan voldoende kennis om een opgraving zelf te doen, maar er is wel een groep bezig die kennis te verwerven. Niet onbelangrijk in een land met zo veel archeologische vindplaatsen. Ook zij zitten nu duimen te draaien. Voor de Turkse wetenschap betekent dat een tegenvaller van formaat. Financiering voor opleidingstrajecten droogt daardoor op en er is geen uitwisseling van kennis met buitenlandse collega’s.

De Oostenrijkse diplomatieke dienst is hard bezig om de wetenschappelijke samenwerking weer op de rit te krijgen, maar voorlopig hoeven geen wonderen te worden verwacht. Het land is een uitgesproken voorstander van het afkappen van gesprekken met Turkije over toetreding tot de Europese Unie.