Turbulentie in de ruimte


Turbulentie kennen de meeste mensen alleen uit het vliegtuig. Als de vleugels door instabiele lucht klieven, schudt het vliegtuig. Maar ook in de ruimte komt turbulentie voor. Een team astronomen, onder wie de Nijmeegse sterrenkundige Marijke Haverkorn, is er voor het eerst in geslaagd turbulentie in de ruimte zichtbaar te maken.

Een deel van de constellatie Norma.
Met behulp van radiostraling ontdekten ze een verrassende structuur, die zich het best laat vergelijken met krioelende slangen.

Turbulentie zorgt ervoor dat chemische elementen uit ontplofte sterren worden gemengd.

De onderzoekers bekeken een regio van de Melkweg op zo’n 10.000 lichtjaar afstand van de aarde in de constellatie Norma.

De onderzoekers verwachtten dat de mate waarin een radiosignaal door de turbulentie werd gewijzigd een willekeurig patroon zou volgen. Tot hun verbazing kwam er een beeld tevoorschijn met verrassende lijnstructuren.

In de structuur van deze ‘krioelende slangen’ en in de frequentie waarmee ze voorkomen, zit informatie over hoe dit soort turbulentie kan ontstaan. Haverkorn en de andere onderzoekers willen nu met deze nieuwe informatie turbulentie in andere delen van de Melkweg gaan onderzoeken. ‘Uiteindelijk kunnen we zo te weten komen waardoor sommige delen van de Melkweg heter zijn dan andere en waardoor sterren zich op bepaalde plekken en op bepaalde momenten vormen.’ Het onderzoeksresultaat wordt deze week gepubliceerd in Nature.

Follow Faqtman on Twitter