Trump aanhangers vaker dood aan Corona


Trump bleek

Op plekken waar in 2016 Donald Trump een meerderheid van de stemmen haalde, zijn vijf jaar later meer doden gevallen dan in in gemeenten waar Clinton won. Dat is de uitkomst van een studie door de University of North Carolina.

Bovendien analyseerden de onderzoekers de mobiliteit van mensen op gemeentelijk niveau door te kijken naar signalen van mobiele telefoons.

Zoals verwacht hadden gemeenten met een hoog percentage ouderen een hoger sterftecijfer. Maar een belangrijkere voorspeller van het aantal doden blijkt toch echt de steun voor Trump te zijn. Vooral de grote snelheid waarmee het aantal doden onder aanhangers van de ex-president toenam, verbaast de onderzoekers.

De oorzaak is ook goed aan te wijzen. In gemeenten met veel Trumpers bleven de mensen veel minder thuis. Ze bleven hun gewone leven leiden en kwamen veel met elkaar in aanraking. Daardoor kon de ziekte snel om zicht heengrijpen, tonen de telefoongegevens aan.

Op grote verkiezingsbijeenkomsten van Trump was vaak te zien dat zijn aanhangers ook weinig op hadden met mondkapjes of andere voorzorgsmaatregelen, als afstand houden. Dat kan ook hebben bijgedragen, schrijven de onderzoekers in het blad World Medical & Health Policy.