Toetsenbord maakt woorden positief of negatief


Hoe je tegen een woord aan kijkt, hangt voor een deel samen met waar de letters van dat woord zitten op het toetsenbord.

Is ‘fret’ een positief of een negatief woord? En hoe zit het met ‘pluim’? Vraag het genoeg mensen en je ziet duidelijk een trend: ‘fret’ wordt gezien als negatief, ‘pluim’ als positief. Volgens een opmerkelijk nieuw onderzoek komt dat door de plek die beide woorden innemen op je toetsenbord.

Toetsenbord
Toetsenbord. Foto: Michael Maggs.

‘Fret’ bestaat uit letters van het linker gedeelte van het bord, ‘pluim’ van het rechterdeel.

Psychologen en taalkundigen van University College London ontdekten dat sprekers van Nederlands, Engels en Spaans zeer worden beïnvloed door de plek die letters op het toetsenbord innemen, zelfs als er helemaal geen toetsenbord in de buurt is. Ze lieten proefpersonen in drie landen lijsten met woorden beoordelen als positief of negatief. Zonder dat mensen zelfs maar een toetsenbord zagen als referentie, vonden ze ‘linkse’ woorden duidelijk negatiever dan rechtse. Nederlanders beoordeelden zo 1031 woorden.

De indeling van het toetsenbord is in 1867 uitgevonden door de Amerikaanse journalist Christopher Latham Sholes. Hij plaatste de letters zo dat de typearmen van (in het Engels) veelgebruikte letters ver uit elkaar stonden. Zo liep de typemachine bij intensief gebruik niet vast. Op de bovenste rij plaatste hij de letters T-Y-P-E-W-R-I-T-E-R zodat verkopers van de machines makkelijk een snelle demonstratie konden geven.

Die indeling heeft ons beïnvloed, blijkt nu. Wellicht omdat we in meerderheid rechtshandig zijn en letters rechts op het toetsenbord makkelijker kunnen aanslaan? Wellicht, maar opmerkelijk genoeg beoordelen ook linkshandige mensen ‘rechtse’ woorden positiever. Zelfs fantasiewoorden gemaakt van letters rechts op het toetsenbord, bedacht voor het experiment werden als positiever gezien door zowel rechts- als linkshandigen.

Er moet – zoals zo vaak in de wetenschap – meer onderzoek worden gedaan om de precieze oorzaak van onze voorkeur voor rechts te achter halen.

Follow Faqtman on Twitter