Toch geen link CO2 – warmte?


De wetenschap staat voor een raadsel: 10 miljoen jaar geleden was er minder CO2 en toch was het warmer.

Het is een van de mantra’s van de mensen die beweren dat wij allemaal klimaatverandering veroorzaken: doordat de mensheid grote hoeveelheden kooldioxide (CO2) produceert, wordt onze atmosfeer steeds warmer. CO2 werkt namelijk als een deken die de warmte van de zon vasthoudt. Willen we de klimaatverandering tegengaan, dan zullen we dus minder moeten produceren.

Of toch niet? Onderzoekers van de universiteit van Californië in Santa Cruz vergeleken de hoeveelheid CO2 in het late mioceen (12 tot 5 miljoen jaar geleden) met de temperaturen die toen heersten. Dat deden ze door gefossiliseerde afvalproducten van plankton te bestuderen. Het blijkt dat er rond 10 miljoen jaar geleden 200 tot 350 parts per million (ppm) CO2 in de atmosfeer zat, terwijl de temperaturen van het zeewater (en dus de atmosfeer) behoorlijk hoger lagen. Het noordelijk halfrond was zelfs vrijwel ijsvrij.

Op dit moment is de concentratie 390 ppm CO2, terwijl de temperaturen van zeewater en atmosfeer lager zijn en er permanent ijs op de polen en bergen ligt. In het artikel, dat is gepubliceerd over het onderzoek in het blad Nature, is dan ook sprake van een ‘ontkoppeling’ van CO2 en de temperatuur van de atmosfeer en het zeewater.

Volgens de onderzoekers zijn de hoge temperaturen in het late mioceen misschien veroorzaakt door een ander broeikasgas of waterdamp. Ook dat kan warmte vasthouden en zorgen voor aangename temperaturen. De discussie over klimaatverandering krijgt er hoe dan ook een ander verloop door.

Follow Faqtman on Twitter