Tijd van farao’s zeer heet


Het was tussen 4000 en 8000 jaar geleden zeer heet op aarde. Heter dan het nu is en zelfs heter dan wordt voorspeld door toename van het broeikaseffect. Dat is de conclusie van een rapport opgesteld door de National Science Foundation in de Verenigde Staten.

Aan de hand van eerdere onderzoeken van ijskernen, gefossiliseerde pollen en andere organismes komen de Amerikanen tot de conclusie dat 8000 jaar geleden een warme periode aanbrak, met temperaturen die gemiddeld 0,8 graden boven het langjarige gemiddelde uitkwamen. Die periode duurde ongeveer 4000 jaar, toen begon een langzame afkoeling die pas rond de laatste eeuwwisseling tot stilstand kwam.

De uitkomsten zijn mede opmerkelijk omdat de oude Egyptenaren geen bewijs hebben achtergelaten dat ze last hadden van zeespiegelstijging, zoals door sommige klimaatonderzoekers voorspeld voor de komende eeuw. De stad Rhakotis lag ruwweg op dezelfde plek als het huidige Alexandrië, in een delta aan de Middellandse Zee. Er zijn geen gedocumenteerde problemen bekend met het waterniveau daar. Over andere grootschalige problemen hebben de farao’s wel veel informatie nagelaten.

Het onderzoek knipt de geschiedenis op in periodes van 400 jaar. Daarbinnen kunnen wel grote verschuivingen plaats hebben gevonden, schrijven de onderzoekers in Science. Zo was er in de Middeleeuwen een periode van ongeveer een eeuw waarin de temperaturen ineens sterk stegen. Vanwege de grote tijdsschaal van dit onderzoek blijven dergelijke tijdelijke stijgingen buiten beschouwing.

Klimatologen die geloven dat de mens opwarming van de aarde veroorzaakt, voorspellen dat het broeikaseffect deze eeuw zal zorgen voor hogere temperaturen en een snel stijgende zeespiegel. Volgens sommigen kan die stijging wel 1 meter bedragen.