Tijd valt te vervormen


Wat als je iets zou kunnen verbergen in de tijd? Een stel wetenschappers in de Verenigde Staten experimenteert er mee.

Het lijkt op iets uit een science fiction film. Je loopt over straat en van de ene seconde op de andere zijn alle gebouwen zwaar beschadigd. Wat is er gebeurd? Een terrorist heeft een bom af laten gaan, maar heeft de ontploffing verborgen in de tijd. Je ziet wel het gevolg, maar niet de gebeurtenis.

11 september? Nooit gebeurd.

De kans is groot dat we zulke dingen gaan meemaken in de toekomst. Er bestaat namelijk een techniek om gebeurtenissen ‘uit de tijd’ te halen.

Dat heeft te maken met de relatie tussen licht, ruimte en tijd. Licht heeft een tijd nodig om van A naar B te komen. Hoe langer een lichtstraal onderweg is, hoe minder gericht hij wordt. Dat proces heet dispersie. Door licht via een lens te laten lopen, kun je de dispersie versnellen of juist langzamer maken. Daardoor lijkt het alsof ook de tijd versnelt of afremt.

Wil je een gebeurtenis verbergen, dan plaats je één tijd-lens zo dat de tijd voor de gebeurtenis lijkt af te remmen en één tijd-lens om de tijd daarna te laten versnellen. Netto blijft de tijd voor een waarnemer hetzelfde, maar in het midden ‘mist’ een stukje.

Een schematische voorstelling van de dekmantel.

De onderzoekers noemen de ruimte tussen de twee lenzen een ‘spatio-temporele dekmantel’ die de werkelijkheid voor een waarnemer vervormt. Het goede nieuws voor iedereen die iets in de tijd wil gaan verbergen, is dat onderzoekers aan Cornell University een apparaat hebben gebouwd waarmee dat mogelijk is. Het slechte nieuw: de spatio-temporele dekmantel van Cornell kan de waarneming slechts 110 nanoseconden beïnvloeden – dat is niet lang als je iets wilt verbergen.

Maar we staan pas aan het begin van deze spannende en tegelijk enge ontwikkeling.

Follow Faqtman on Twitter