The Lancet: ‘pandemie is zo goed als voorbij’


We mogen momenteel dan in een enorme golf aan infecties met Omikron zitten, de Corona pandemie is bijna voorbij. Dat schrijft het medische vaktijdschrift The Lancet in een commentaar. Het blad geldt als een van de leidende en gezaghebbende publicaties op medisch gebied in de wereld.

Volgens het commentaar is het zinloos om nog te kijken naar infectiecijfers. Omikron is zo mild, dat het bij 80 tot 90 procent van de mensen geen of weinig symptomen veroorzaakt. Zij testen wel positief, maar hebben vrijwel nergens last van en zullen waarschijnlijk ook weinig anderen besmetten.

De exploderende infectiecijfers zijn daarom geen reden tot zorg. Sterker nog, net als de WHO verwacht ook The Lancet dat dit jaar wellicht de helft van de wereldbevolking een infectie met Omikron zal doormaken, vaccin of niet. Dat zal deze variant doen uitdoven, omdat er op het laatst te weinig nieuwe mensen zijn om nog te besmetten.

Toch moet de wereld blijven oppassen. Als zoveel mensen Omikron krijgen, zal een percentage toch nog in het ziekenhuis terecht komen, staat in het commentaar. Daardoor kan de druk op de zorg alsnog oplopen. Zeker als ook veel werknemers in de gezondheidszorg Omikron krijgen en in quarantaine moeten.