Texas: ongevaccineerden twintig keer hoger risico op sterfte


De Amerikaanse staat Texas is laks in het opleggen en handhaven van maatregelen tegen Corona. De conservatieve bevolking ziet voor een groot gedeelte niets in vaccineren, slechts de helft van de staat heeft een prik gehaald. De ziekten grijpt daarom flink om zich heen. De ideale plek kortom, voor een studie naar het verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Die is uitgevoerd door de gezondheidsdienst van de staat. Daaruit bleek de grote effectiviteit van de vaccins tegen infectie. Bij gevaccineerden bedroeg het aantal positieve tests 134 per 100.000 inwoners; bij ongevaccineerden lag dat getal op 1767, het dertienvoudige.

Helemaal opmerkelijk zijn de cijfers qua dodelijke slachtoffers van Covid. Bij de gevaccineerden gingen 3 per 100.000 Texanen dood aan de ziekte; onder de weigeraars van een prik lag dat getal op 64, twintig keer zo hoog. Onder jongeren waren de verhoudingen nog schever: 0,09 doden onder gevaccineerden tegen 3,15 onder mensen zonder bescherming.

Uit de cijfers blijkt ook dat de Delta-variant de verschillen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden nog groter heeft gemaakt. Het aantal doden tussen ongevaccineerden loopt op, onder gevaccineerden niet.