Tekens van leven op Mars


Was er ooit leven op Mars? Het lijkt steeds waarschijnlijker dat er in ieder geval micro-organismen waren, heel lang geleden. Twee nieuwe studies naar het oppervlak en de atmosfeer van Mars suggereren dat de rode planeet niet altijd zo doods was als nu. Een van die studies vond sporen van koolmonoxide, dat als energiebron voor kleine organismen kan dienen.

De Louisiana State University (VS) ontdekte de sporen. De onderzoekers van deze universiteit wijzen er op dat koolmonoxide op aarde ook wordt gebruikt door bepaalde bacteriën, die het omzetten in kooldioxide. Dit proces levert het micro-organisme de nodige energie op om te overleven.

De tweede studie vond sporen van stikstof in de bodem. Dit onderzoek, door het Goddard Space Flight Center van Nasa, bevestigt dat aan een andere belangrijke voorwaarde voor leven is voldaan. Alle organismen hebben stikstof nodig om te leven. Het vormt een belangrijk deel van aminozuren, eiwitten, DNA en van co-enzymen.

Meer onderzoeksteams zoeken naar sporen van leven op Mars. Hoewel de ‘smoking gun’ nog niet is gevonden – een fossiel bijvoorbeeld – is inmiddels duidelijk dat de planeet ooit veel warmer en vochtiger was, met een dikke atmosfeer. Daarin zouden best kleine wezentjes hebben kunnen leven.