Supervirus experiment gestopt


Het werk in een Rotterdams laboratorium om een supervirus te maken, is gestopt. Afgelopen jaar zorgden Ron Fouchier (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Yoshihiro Kawaoka (Universiteit Wisconsin-Madison, Verenigde Staten) voor opzien door aan te kondigen dat ze een supervirus aan het ontwikkelen waren. Dit virus, gebaseerd op het bekende vogelgriepvirus H5N1 virus, zou zowel zeer besmettelijk als dodelijk zijn.

De twee werkten in opdracht van de Amerikaanse overheidsdienst National Institure of Health aan het virus om te ontdekken of zo’n ziekteverwekker ook op natuurlijke wijze kan ontstaan.

Virusmaker Ron Fouchier.
Door te weten hoe het virus in elkaar zit, kun je er een medicijn tegen ontwikkelen.

Fouchier en Kawaoka lieten weten dat het supervirus relatief makkelijk te maken was, slechts enkele mutaties van het vogelgriepvirus zouden het ook dodelijk maken voor mensen. De angst was dat ook minder goedwillende mensen het niet moeilijk zouden hebben om het te maken.

De aankondiging van het supervirus zorgde voor veel ophef. Verschillende overheden riepen op om het ‘recept’ voor het virus niet te delen met andere wetenschappers via de vakpers, zoals gebruikelijk is. Er zou sinds die tijd behoorlijk wat druk zijn uitgeoefend op de onderzoekers om te stoppen, zo vertellen medewerkers van de Erasmus Universiteit.

Die druk heeft dus nu geholpen. In een open brief aan de bladen Science en Nature kondigen de onderzoekers aan voorlopig te stoppen. Over enkele maanden wordt een grote conferentie belegd over supervirussen in Genève. Daarop zal worden besproken hoe het werk eventueel op een veilige manier kan worden voortgezet.

Follow Faqtman on Twitter