Studie: vaccinatie verkleint risico long Covid bijna niet


Hoewel een Coronavaccinatie een ernstig ziekteverloop voorkomt, beschermt zij minder tegen langdurige Covid dan gehoopt. Dit is de conclusie van een studie uit de VS. Daaruit blijkt dat de risicovermindering in vergelijking met niet-gevaccineerden aanzienlijk lager is dan gedacht, namelijk slechts 15 procent.

Auteur van de studie, Ziyad Al-Aly analyseerde de gegevens van bijna 34.000 proefpersonen voor de studie. Hij schrijft op Twitter: ‘Vaccins verminderen het risico op Long Covid enigszins, maar nemen het niet weg.’ Wat de klinische kenmerken betreft, is langdurige Covid niet anders bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen, aldus de onderzoeker.

De gegevens voor de studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waren afkomstig van de nationale gezondheidsdatabanken van Amerikaanse veteranen. Bovendien waren er verschillende controlegroepen – in totaal zijn er gegevens van ongeveer 13 miljoen Amerikanen in de vergelijking meegenomen.

Ongeveer 15 procent van de mensen die met het Coronavirus zijn besmet, lijden vaak maandenlang aan soms ernstige gevolgen van de ziekte. Daaronder vermoeidheid, geheugenstoornissen, kortademigheid en depressie. De lange Covid-symptomen houden verband met de aanwezigheid van virusresten, blijkt uit eerder onderzoek.