Studie: meeste mensen stierven aan, niet met Corona


Een grote studie uit Duitsland toont aan dat de meerderheid van de Corona-doden stierf aan, niet met de ziekte. In 86 procent van de onderzochte gevallen was Covid-19 de onderliggende doodsoorzaak. Slechts in 14 procent van de onderzochte gevallen was Corona slechts de bijkomende ziekte.

De meest voorkomende onmiddellijke doodsoorzaak was zogeheten diffuse alveolaire schade, aldus onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Alveoli zijn diep gelegen longblaasjes die zorgen voor de uitwisseling tussen bloed en lucht.

Het falen van meerdere vitale organen noemen de wetenschappers van de universiteitskliniek RWTH-Aachen als de op één na meest voorkomende doodsoorzaak.

Onder de 1095 sterfgevallen die via obductie zijn onderzocht, waren bijna tweemaal zo veel mannen als vrouwen. De meeste mannelijke coronadoden vielen tussen 65 en 69 jaar en tussen 80 en 84 jaar. De vrouwen die aan Covid-19 stierven waren voor het merendeel ouder dan 85 jaar.

Het gaat om doden die vielen voor oktober 2021, dus voor de Delta en Omikron golven.