Studie: Corona leidt tot politieke onrust


Corona heeft veel losgemaakt. Letterlijk, een nieuwe studie toont aan dat het rond de wereld politieke onrust heeft aangewakkerd. In sommige landen is het daardoor tot geweld gekomen. De studie onder inwoners van de Verenigde Staten, Italië, Denemarken en Hongarije toonde aan dat veel mensen psychische druk voelden door de pandemie. Die uit zich onder sommige groepen in politieke ontevredenheid.

De studie is uitgevoerd door het Peace Research Institute in het Noorse Oslo. Ze ondervroegen meer dan zesduizend deelnemers over Corona en de gevolgen daarvan. Een van de vragen was of mensen hadden meegedaan aan politieke demonstraties, buiten pro- en anti-BLM protesten. Ook wilden de onderzoekers weten of mensen daarbij geweld hadden gebruikt, bezittingen hadden vernield of de confrontatie waren aangegaan met andere burgers.

Vooral in Italië en de VS gaven mensen aan dat ze af en toe over de schreef waren gegaan bij demonstraties; in Denemarken en Hongarije was het protest veelal geweldloos. In alle landen was het politiek activisme toegenomen tijdens de pandemie, zowel voor als tegen maatregelen. Het toont volgens de onderzoekers aan dat de psychische gevolgen van de pandemie groot zijn en dat de kloof tussen politiek en burgers door Corona lijkt te zijn gegroeid.

Een van de opmerkelijke bevindingen is dat mensen aangaven zich steeds meer te keren tegen ‘het systeem‘, wat dat dan ook is. Hoe meer geld mensen hadden verloren door de pandemie – bijvoorbeeld doordat ze werkloos werden – hoe meer ze vonden dat het systeem niet werkte.