Student: ik ben een nijlpaard


nijlpaard

Een Amerikaanse student heeft opzien gebaard toen hij voor zijn studie een essay inleverde over het verschijnsel transgenders. Florentin FĂ©lix Morin is er zelf een, beweert hij in het paper. Alleen is hij geen man in een vrouwenlichaam, maar een nijlpaard in een mensenlijf. Als je het gevoel kan hebben in het verkeerde lichaam te zitten, dan geldt dat volgens hem ook voor diersoorten.

‘Wie beslist welke ‘identiteiten’ of welke ‘identificaties’ echt zijn en welke zich beperken tot het rijk van de verbeelding?’ Vraagt Morin zich af in het stuk, dat inmiddels tot grote hilariteit van velen ook op internet staat. ‘Ik ben noch een jongen, noch een meisje, maar een nijlpaard.’

Zijn paper lijkt belachelijk, maar er zit wel degelijk een wetenschappelijke basis onder. Morin borduurt verder op het werk van de Franse filosoof Michel Foucault, die beweerde dat ‘goed’ en ‘waarheid’ geen filosofisch nuttige termen zijn. Individuen moeten zelf beslissen wat hun waarheden zijn en waar ze zich toe aangetrokken voelen. In dit geval is de waarheid zo groot als een nijlpaard.

Dat sommige mensen zichzelf als dier zien, is trouwens niet nieuw. Er is zelfs een wetenschappelijke term voor: lycantropie. De meest gebruikelijke variant is dat mensen denken wolven of weerwolven te zijn. Maar er zijn ook menselijke katten, paarden, vogels, kikkers en zelfs bijen. Nijlpaarden zijn nog niet eerder waargenomen. Wetenschappers beschouwen het als een psychose, vaak veroorzaakt door trauma. Bij sommige mensen is het chronisch, ze leven als dier.

Waarschijnlijk behoort Morin niet tot deze categorie mensen, die vaak in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen. Hij wilde met zijn paper uitproberen hoe ver je een wetenschappelijk geldige theorie kunt uitrekken. In dit geval dat mensen zich in een verkeerd lichaam opgesloten kunnen voelen. Als dat met geslachten kan, waarom dan niet met een nijlpaard?