Stromend water op Mars


Het robotkarretje Curiosity heeft op Mars bewijs gevonden dat er eens water heeft gestroomd. Rotsen waren uitgesleten in langwerpige patronen, zoals we op aarde ook zien als een rivier over een rots stroomt. Er waren al eerder bewijzen gevonden dat Mars ooit een natte planeet was, maar dit is de eerste keer dat het lijkt alsof er heuse rivieren stroomden.

Gesteente op Mars (links) lijkt op door rivieren gedeponeerd sediment op aarde (rechts). Foto's: Nasa.

De ploeg die de beelden van Mars bestudeert viel het op dat uit het platte oppervlak van de planeet een paar stenen omhoog leken te steken. Toen ze die nader bestudeerden bleken de rotsen afgesleten door stromend water. Bij de rotsen vonden de geologen van Nasa bovendien kiezels, nog een aanwijzing dat er water was.

Dat water is overigens lang geleden verdwenen, het oppervlak van Mars is nu droog. Toch draagt Mars allemaal aanwijzingen dat het er ooit een beetje heeft uitgezien als op aarde. Het gebied waar de rotsen werden gevonden zit vol heuvels en dalen met alluviale puinwaaiers, dat zijn waaiervormig afgezette sedimenten. Op aarde zien we die vooral op plekken waar rivieren in zee stromen.

Follow Faqtman on Twitter