Stress is anders voor vrouwen


stress

Stress betekent voor mannen iets heel anders dan voor vrouwen. Tot die conclusie komen wetenschappers van de Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland) na onderzoek van de twee geslachten in stressvolle situaties.

Ze ontwierpen een aantal experimenten die de stressniveaus flink deden stegen. Zo moest er worden gerekend onder tijdsdruk en was er een virtueel balspel dat alle menselijke zintuigen op scherp zette. Proefpersonen die meededen aan het experiment gaven na afloop aan dat ze zich flink gestresst voelden.

Maar de proefpersonen werden ook op een andere manier getest. Zowel de mannen als de vrouwen gaven bloed, waardoor het gehalte van het stresshormoon cortisol gemeten kon worden. Dat bleek bij mannen letterlijk door hun lichaam te gieren, terwijl de vrouwen weinig hadden aangemaakt. Ook onderwierpen de proefpersonen zich aan een hersenscan. Die vertoonde bij de mannen veel meer activiteit dan bij de vrouwen.

Dit zijn belangrijke vondsten, omdat een laag cortisolgehalte dus niet altijd duidt op weinig stress. Vrouwen roepen stress schijnbaar heel anders op dan mannen. Ook weinig hersenactiviteit hoeft niet altijd te duiden op een gebrek aan stress.

Volgens de onderzoekers komt het verschil waarschijnlijk voort uit evolutionaire driften. Mannen die stress ervaren is aangeleerd in de fight or flight (vechten of vluchten) modus te gaan. Daarbij komt cortisol goed van pas, het zet het lichaam tijdelijk in een energiekere stand. Vrouwen hebben evolutionair bij stress veel meer baat gehad bij tend and befriend (onderhoud en maak vrienden), omdat ze een gevecht of vlucht toch zouden verliezen. Daarbij zit cortisol behoorlijk in de weg.

Het onderzoek betekent dat we stress vooral bij vrouwen op een andere manier moeten gaan meten. De huidige methodes zijn voor mannen heel geschikt, maar ze geven bij vrouwen de verkeerde informatie, schrijven de onderzoekers in het vakblad NeuroImage.