Straling Fukushima langdurig in voedsel


Straling van het ongeluk met de atoomcentrale in Fukushima in Japan is langdurig in de voedselvoorziening terecht gekomen. De ramp vond plaats in maart 2011; direct daarna werden verhoogde metingen waargenomen in allerlei voedsel dat in de wijde omgeving van de centrale werd gemaakt. Daarna vlakte de straling in het eten iets af, met juli als dieptepunt.

Toch kwam de straling in augustus weer terug, ontdekten specialisten van de universiteiten van Tokio, Wenen en Colorado. Dat komt omdat in die maand de oogst van champignons begint. Die slaan veel radioactief cesium op. Daarna daalde de radioactiviteit weer, tot in november de metingen weer een toename lieten zien. Dat komt op het conto van gedroogde champignons, die in de één na laatste maand op de markt komen.

Het toont aan dat autoriteiten moeten blijven meten, ook al lijkt de radioactiviteit na verloop van tijd af te nemen. Verschillende voedingswaarden verzamelen hun radioactiviteit in verschillend tempo. Vlees is daarvan ook een goed voorbeeld, de onderzoekers zagen daar een vertraging optreden in het opnemen van radioactiviteit, runderen en varkens doen er lang over om cesium en strontium in de spiermassa op te nemen die door mensen wordt gegeten.

De studie is gepubliceerd in vakblad Environmental Science & Technology.