Stoute scholieren toch goed


Praten, met propjes gooien, spijbelen: het maakt uiteindelijk niet uit voor je cijfers op school, zo blijkt.

Vraag een leraar welke leerlingen het goed zullen doen in zijn klas en hij wijst de braafste scholieren aan. Vraag hem wie een onvoldoende zullen halen en je krijgt de namen van pestkoppen en onruststokers. Maar heeft die leraar daarmee gelijk?

Nee, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Hoe je je gedraagt in de klas heeft geen effect op je cijfers. Gedragskundigen van de University of North Carolina onderzochten 350 leerlingen van zeven scholen gedurende 5 jaar. Ze keken naar gedrag, de beoordeling van dat gedrag door de leraar, de inschatting van de leraar en de uiteindelijke cijfers van de leerlingen.

Daaruit blijkt dat leerlingen die zich slecht gedragen, gemiddeld niet met slechtere cijfers van school gaan. Brave leerlingen, waar het docentenkorps hoge verwachtingen van hebben, doen het gemiddeld niet beter, staat in het onderzoeksrapport.

Follow Faqtman on Twitter