Stom, stom, stom: aantal HPV-inentingen daalt


injectienaalden HPV

Afgelopen jaar heeft maar 45 procent van de meisjes die daarvoor in aanmerking komen een vaccinatie tegen HPV ontvangen. Dat is te lezen in het jaarverslag van het rijksvaccinatieprogramma. En dat is oerdom, het betekent dat op termijn vrouwen zullen sterven die anders gewoon zouden blijven leven.

Uit een analyse van het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is gebleken dat in de 10 jaar sinds meisjes tegen dit kankerverwekkende virus worden ingeënt, de infectie met 90 procent is teruggedrongen. In landen met een hoog percentage inentingen bestaat bovendien een hoge mate van immuniteit, ontdekte het Amerikaanse epidemiologisch centrum CDC.

Ook andere grootschalige studies komen tot dezelfde conclusie: HPV-inentingen werken en er is geen bewijs dat de entstof ernstige bijwerkingen heeft. Vooral vrouwen die zijn gevaccineerd in de leeftijd 15 tot 26 jaar hebben een significant lager risico op de ontwikkeling van laesies, cellen die de voorlopers van kanker zijn.

De Cochrane Library deed een metastudie, onderzoekers keken naar de resultaten van 26 studies wereldwijd. Twee op de 10.000 vrouwen ontwikkelden ondanks hun vaccinatie kanker voorlopers. In de groep niet-gevaccineerden was dit het geval bij 164 vrouwen per 10.000. Dat is nog maar een paar jaar na het begin van inentingsprogramma’s. Op termijn kan het honderden kankergevallen – en doden – per jaar schelen in een land als Nederland.

Waarom loopt het aantal inentingen dan tocht terug? Fanatieke ‘anti-vaxxers’ op sociale media wakkeren de achterdocht tegen de injecties constant aan. Volgens de Federation University Australia voelen de frequente bezoekers van deze Facebookpagina’s zich voorgelogen door de mainstream media. Ze hebben een grote achterdocht richting de overheid en ze geloven dat ze in ieder geval het morele gelijk aan hun kant hebben. Door een filterbubbel te creëren van gelijkgestemden, wordt dat gevoel alleen maar versterkt. En sterven uiteindelijk meer vrouwen.