Steeds minder dementie


woman-453014_960_720

In Groot-Britannië is het aantal nieuwe gevallen van dementie in de afgelopen twee decennia met maar liefst twintig procent gedaald. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge schatten dat er 40.000 minder gevallen zijn dan vooraf was voorspeld. De daling is vooral opvallend onder mannen.

De verwachtig was eigenlijk dat er een enorme toename van dementiegevallen zou komen, door de vergrijzing. Maar verschillende studies hebben laten zien dat het meer ingewikkeld in elkaar zit. Aan de ene kant wordt bij méér mensen dementie vastgesteld, door veranderende diagnostische methoden en criteria, maar aan de andere kant worden mensen mogelijk gezonder door campagnes tegen roken en voor gezond eten en meer bewegen.

De onderzoekers interviewden begin jaren negentig 7.500 mensen in drie regio’s in Groot-Britannië. Twintig jaar later belden ze nog eens met mensen in die regio’s van ouder dan 65 om te achterhalen hoeveel mensen dementie hadden ontwikkeld. Het bleek dus dat vooral onder mannen dementie dus flink minder is opgetreden. Het is niet duidelijk hoe het komt dat het voorkomen van dementie harder daalt bij mannen dan bij vrouwen. Mogelijk komt het doordat juist mannen minder zijn gaan roken en hun bloedvaten minder achteruitgaan.